Technologia Lock laser czerwony Laserliner

Transport Lock, lasery czerwone

Transport Lock: funkcja blokady układu poziomującego (kompensatora, serwomotorów) w czerwonych laserach Laserliner. Chroni układ poziomujący przed uszkodzeniem podczas przenoszenia i transportu.