Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • Pisemnie na adres: ul. Zimowa 39 , 40-318 Katowice
  • Pocztą elektroniczną na adres: geomarket@geomarket.pl
Dokument PDF

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy